szczepienia

 

adres:
ul. Kutrzeby 16 G/116
61-719 Poznań
Czynne: 10:00 - 20:00
email: 
info@profmedica.pl
telefon/fax:
+48 61 852-66-66
telefon kom.:
+48 661 43-43-43
ProfMedica Profmedica pomaga dzieciom

Profmedica pomaga dzieciom

ProfMedica pomaga dzieciom

Celem naszego zainteresowania jest szeroko rozumiana pomoc dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku zdarzeń losowych. 

Staramy się podejmować  działania, aby kompleksowo chronić dzieci przed zagrożeniami i dbać o ich rozwój. Wspieramy wyrównywanie szans w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości życia.

Pomagamy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Promujemy przedsiębiorczą i aktywną postawę wobec życia, prowadząc różnego rodzaju działania edukacyjne oraz włączając się w kampanie społeczne.

Robert Juszkat

 

 

 

 www.siepomaga.pl