Pediatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego A.M. w Poznaniu w roku 1988 . Specjalista  chorób dzieciecych . Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego .

Od  pierwszego dnia swej drogi zawodowej związana z Wojewódzkim Szpitalem  Dziecięcym Św. Józefa w  Poznaniu . Od 2001 roku kieruje Oddziałami  Niemowlęcymi tegoż Szpitala ( Oddział Niemowlęcy I, a  obecnie Oddział  Dzieci Młodszych ) . Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce  chorób dzieci młodszych .

Lek. med. Marta Pukacka jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2014 roku związana z Kliniką Zakażeń Noworodka Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Od 2016 roku instruktor pierwszej pomocy noworodka (NLS) z ramienia Europejskiej Rady Resuscytacji. Główne ukierunkowania kliniczne to pediatria ogólna i neonatologia. Doświadczenie kliniczne od 9 lat zdobywa pracując w poradniach lekarza rodzinnego oraz w ramach prywatnej praktyki. Swoje kwalifikacje podnosi uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach, także międzynarodowych. Do pracy z dziećmi podchodzi z pasją, zaangażowaniem i oddaniem.