Pediatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego A.M. w Poznaniu w roku 1988 . Specjalista  chorób dzieciecych . Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego .

Od  pierwszego dnia swej drogi zawodowej związana z Wojewódzkim Szpitalem  Dziecięcym Św. Józefa w  Poznaniu . Od 2001 roku kieruje Oddziałami  Niemowlęcymi tegoż Szpitala ( Oddział Niemowlęcy I, a  obecnie Oddział  Dzieci Młodszych ) . Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce  chorób dzieci młodszych .