Terapia manualna i drenaż limfatyczny

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej i  Naczyń.

Członek European Soicety for Vascular Surgery i  International Society for Vascular Surgery.

W swojej praktyce wykorzystuje terapię manualną, drenaż limfatyczny oraz elementy homotoksykologii.

Drenaż limfatyczny

Jest elementem kompleksowej terapii przeciwobrzękowej (drenaż, kompresja, ćwiczenia, pielęgnacja skóry). Polega na stymulacji przepływu limfy z miejsc obrzękniętych poprzez odpowiednio zastosowane chwyty i ruchy terapeutyczne. Stosowany regularnie sprzyja tworzeniu nowych i prawidłowemu funkcjonowaniu już istniejących naczyń limfatycznych. W pierwszej fazie leczenia obrzęku stosuje się go do 2 razy dziennie, następnie 1-3razy w tygodniu.

 

Znajduje zastosowanie m.in. u chorych z

 • Obrzękami limfatycznymi i tłuszczowymi
 • Obrzękami pourazowymi i pooperacyjnymi
 • W pracy z blizną
 • Po mastektomii
 • W zespole pozakrzepowym
 • Stopie cukrzycowej
 • Obrzękach u kobiet w ciąży
 • NIewydolności żylnej

Terapia manualna

Zajmuje się leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, które nie są wywołane chorobami organicznymi. Dostosowuje się do nieustannej zmienności organizmu, a narząd ruchu uznaje za sferę integrującą osobowość. Oznacza to, że dysfunkcje narządu ruchu mogą wywołać w tkankach zmiany czynnościowe, dające objawy chorobowe w narządach odległych i odwrotnie, zaburzenia narządów wewnętrznych mogą stać się przyczyną chorób czynnościowych narządu ruchu. W celu ich leczenia terapeuta stosuje bodźce normalizujące takie jak zabiegi biomechaniczne, odruchowe, słowne. Stymulują one organizm do uruchomienia i   podtrzymania procesów zdrowienia. W terapii manualnej nie stosuje się żadnych środków farmakologicznych, a przejściowe nasilenie objawów w pierwszych dniach po leczeniu – reakcja pozabiegowa – świadczy o właściwym wyborze struktury narządu ruchu w celu pobudzenia organizmu do zdrowienia.

Zabiegi

 • Nieswoiste i swoiste zabiegi biomechaniczne w zespołach
  • Nierównowagi statycznej miednicy.
  • Więzadeł stawów krzyżowo-biodrowych.
  • Zaburzeń czynności stawu biodrowego.
  • Dna miednicy.
  • Przejścia lędźwiowo-krzyżowego.
  • Przejścia piersiowo-lędźwiowego.
  • Przejścia szyjno-piersiowego.
  • Połączenia głowowo-szyjnego.
  • Żuchwowo-gnykowo-czaszkowych.
 • Zabiegi odruchowe (igłoterapia) w w/w zespołach.
 • Nauka autoterapii (ćwiczeń wykonywanych w domu w celu podtrzymywania efektów pracy w gabinecie)