Choroby wewnętrzne i nadciśnienie tętnicze

Ukończyła poznański Uniwersytet Medyczny w 1991 roku. Jest adiunktem w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i  Chorób Wewnętrznych, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii. Odbywała staże w ośrodkach zagranicznych (Klinika Nefrologii, Klinika Kardiologii i Klinika Neurologii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w  Kilonii, Niemcy).

Jest autorką licznych publikacji, doniesień zjazdowych i rozdziałów podręczników. Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel specjalizuje się w leczeniu chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego i chorób wieku podeszłego (geriatria).

B Krasinska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kliniką Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, hipertensjologii i kardiologii. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorka ponad 120 prac naukowych.

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz kardiologii, a także w diagnostyce echokardiograficznej posiadając certyfikat Polskiego Towarzystwa Echokardiografii.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie. Adiunkt w Katedrze i Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu.

Specjalista chorób wewnętrznych II stopnia oraz specjalista hipertensjolog (specjalista w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Obroniła doktorat z zakresu hipertensjologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Za rozprawę doktorską otrzymała Nagrodę Rektora UM.

Kierownik Pracowni Diagnostyki Czynnościowej Tętnic w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych.

Autorka licznych artykułów naukowych, prac oryginalnych, rozdziałów książek i monografii z zakresu nadciśnienia tętniczego i kardiologii.

Członek wielu towarzystw naukowych: TIP, PTNT, PTK, ESC (European Society of Cardiology), ASH (American Society of Hypertension) Zajmuje się głównie się w diagnostyką nadciśnienia tętniczego, oceną zaburzeń dobowego profilu ciśnienia tętniczego (holter ciśnieniowy), zaburzeniami lipidowymi oraz nadciśnieniem tętniczym opornym.

kardiolog Poznań

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2004 roku. Obronił doktorat z zakresu nadciśnienia tętniczego. Na co dzień pracuje w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z  chorób wewnętrznych. Autor i współautor prac i prezentacji naukowych z dziedziny nadciśnienia tętniczego, Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odbył staże zagraniczne (Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oyenhausen, Niemcy).

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w szczególności związanego ze zwężeniem tętnic nerkowych oraz opornego na leczenie, chorób wewnętrznych oraz diagnostyce ultrasonograficznej. Wykonuje testy wysiłkowe ekg, badania dopplerowskie tętnic nerkowych oraz szyjnych.

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!