Badanie USG piersi

Badanie USG piersi

Ultrasonografia jest podstawową metodą diagnostyczną wyczuwalnych, zmian o charakterze gruczolakowłókniaków i  torbieli występujących najczęściej kobiet przed 35 rokiem życia.

Badanie jest także podstawową metodą obrazowania gruczołów piersiowych u kobiet w ciąży, u których badanie mammograficzne jest przeciwwskazane oraz pacjentek stosujących hormonalną terapię zastępczą, u których wartość diagnostyczna mammografii jest niższa ze względu na dużą ilość tkanki gruczołowej.

U kobiet powyżej 35 roku życia usg stanowi komplementarną do mammografii metodę diagnostyczną zmian łagodnych i  złośliwych, także metodę kontroli piersi po zabiegach operacyjnych, po wszczepionych implantach, a także po chemio- i radioterapii.

Badania USG gruczołu piersiowego wykuje się także u mężczyzn, badanie pozwala na diagnostykę wszelkich zgrubień piersi- guzów łagodnych, złośliwych, ginekomastii.

USG piersi:

 • określenie charakteru zmiany (lita czy torbielowata) wyczuwalnej palpacyjnie lub wykrytej w badaniu mammograficznym,
 • ocena wyczuwalnej palpacyjnie zmiany w sutkach o gęstym utkaniu z prawidłową mammografią,
 • ocena zmiany, która z powodu lokalizacji nie została uwidoczniona w mammografii,
 • kontrola piersi po aspiracji zawartości torbieli, przed i po cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej,
 • lokalizacja zmiany przed zabiegiem operacyjnym,
 • diagnostyka zmian łagodnych włóknisto-torbielowatych (mastopatia, fibroso-cystica, adenosis sclerosans),
 •  duża czułość w wykrywaniu ropni w sutkach objętych zapaleniem,
 • diagnostyka guzów liściastych, brodawczaków wewnątrzprzewodowych towarzyszących wyciekom z  brodawek sutkowych,
 • diagnostyka gruczolakowłókniaków, torbieli prostych i powikłanych, 
 • diagnostyka węzłów chłonnych śródsutkowych, pachowych, nadobojczykowych szyjnych, 
 • diagnostyka dopplerowska w różnicowaniu zmian złośliwych i niezłośliwych piersi.