Ekg wysiłkowe

ELEKTROKARDIOGRAFICZNA PRÓBA WYSIŁKOWA

Cel badania
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa przeprowadzana jest w celu oceny wydolności wysiłkowej oraz diagnostyki choroby   niedokrwiennej serca.

Jak przygotować się do badania?
Przydatne będą: buty sportowe, spodnie dresowe, ręcznik, aktualnie przyjmowana lista leków, dokumentacja medyczna. Bezpośrednio przed próbą wysiłkową badany nie powinien palić papierosów, pić mocnej kawy czy herbaty, może spożyć lekki posiłek. Dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na

Opis badania
Badanie przeprowadza lekarz. Czuwa on nad prawidłowym przebiegiem badania i bezpieczeństwem pacjenta. Przed badaniem pacjent jest proszony o rozebranie się od pasa w górę (Panie proszone są o pozostanie w staniku – najlepiej bez metalowych elementów) oraz zmianę obuwia. Lekarz przeprowadzi z pacjentem krótką rozmowę (wywiad). Następnie na klatce piersiowej i tułowiu naklejane są elektrody jednorazowego użycia, a do nich mocowane są kabelki, poprzez które pacjent zostaje połączony z komputerem analizującym elektrokardiogram (EKG). W przypadku obfitego owłosienia klatki piersiowej może być niezbędne wygolenie włosów w miejscu naklejenia elektrod. Ciągły zapis EKG jest widoczny na monitorze w ciągu całego badania. Dokonywane są pomiary ciśnienia tętniczego. W czasie badania obciążenie wysiłkiem jest stopniowo zwiększane poprzez wzrost oporu pedałów ergometru rowerowego. Po osiągnięciu żądanych parametrów lekarz decyduje o zakończeniu badania. Może być jednak ono przerwane w każdej chwili na życzenie pacjenta lub w momencie wystąpienia niepokojących objawów.
Po wysiłku następuje etap odpoczynku, a następnie pacjent jest odłączany od aparatury, a elektrody są odklejane i wyrzucane.

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie
Dla uzyskania miarodajnego wyniku konieczna jest ścisła współpraca pacjenta lekarzem wykonującym próbę wysiłkową.
W czasie badania pacjent powinien natychmiast informować o pojawianiu się jakichkolwiek dolegliwości (ból, duszność, ucisk, zawroty głowy, szum w uszach, itd.). Należy pamiętać, że niewielkie zmęczenie jest zjawiskiem normalnym w przypadku badań obciążeniowych i  nie stanowi przyczyny ich przerwania. Nieuzasadnione żądanie przedwczesnego zakończenia próby uniemożliwi uzyskanie informacji, których oczekiwał lekarz kierujący pacjenta na badanie.

Możliwe powikłania / zagrożenia
Próba wysiłkowa jest badaniem bezpiecznym. Do najczęściej występujących objawów niepożądanych zalicza się: ból w klatce piersiowej, arytmię, zawroty głowy, spadek ciśnienia tętniczego, ból kończyn dolnych. U wyjątkowo wrażliwych osób mogą wystąpić skórne objawy alergii kontaktowej w miejscu przyklejenia elektrod. Do kilku godzin po badaniu może utrzymywać się uczucie zmęczenia. Opisywane są bardzo rzadkie przypadki zawału serca i zgonu (1 na 2500 badań). Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku.