Szczepienia

SZCZEPIENIA MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE

W naszej placówce oferujemy pełen pakiet szczepień ochronnych zalecanych podróżującym, jak i osobom na terenie naszego kraju.

Szczepienia są skuteczną metodą ochrony przed zakażeniami, a większość z nich  zapewnia długotrwałą, wieloletnią odporność.

Rezygnacja ze szczepień może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, jak przerwanie podróży z powodu wystąpienia chorób o ciężkim przebiegu (niejednokrotnie z trwałymi powikłaniami), konieczność leczenia w placówkach poza obszarem naszego kraju, w których warunki i opieka medyczna mogą znacznie odbiegać od prawidłowych standardów.

Również leczenie niektórych z tych chorób w kraju, zależnie od różnych czynników, może nie gwarantować pełnego wyzdrowienia.

Optymalnie należałoby rozpocząć szczepienia 6-8 tygodni przed:

-datą wyjazdu,

-przewidywanym okresem epidemicznego nasilenia określonych chorób w kraju (np. grypa, kleszczowe zap. mózgu)

-w innym czasie, nawet doraźnie, zależnie od okoliczności (np. w okresie występowania ognisk epidemicznych lub nieprzewidzianego, nagłego wyjazdu na długi okres).

Konsultacje, kwalifikacje do szczepień oraz wykonywanie tych zabiegów, realizowane są przez doświadczony personel medyczny.

Cena szczepienia obejmuje bezpłatną konsultacje oraz kwalifikacje.

Przedstawienie zasad profilaktyki chorób zakaźnych nie związanych ze szczepieniami (w tym malarii), pasożytniczych oraz innych zagrożeń, a także porady lekarskie po powrocie z obszarów, w których występowało narażenie na te choroby wykonuje u nas lekarz specjalista medycyny morskiej i tropikalnej dr n. med. Elżbieta Kacprzak. 

Oferujemy szczepienia:

Szczepienie przeciwko żółtej gorączce

Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A + B

Szczepienie przeciwko durowi brzusznemu

Szczepienie przeciwko poliomyelitis

Szczepienie przeciwko cholerze

Szczepienie przeciwko tężcowi i błonicy

Szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi i polio

Szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi

Szczepienie przeciwko tężcowi, błonicy + polio

Szczepienie przeciwko japońskiemu zapaleniu mózgu

Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Szczepienie przeciwko infekcjom wyw. przez meningokoki

Szczepienie przeciwko infekcjom wyw. przez meningokoki grupy B

Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej

Szczepienie przeciwko grypie

Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego