Urologia

Dr n med. Andrzej Antczak jest kierownikiem Odziału w Klinice Urologii, autorem i współautorem prac naukowych publikowanych w indeksowanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i światowym. Aktywnie uczestniczy w zjazdach i konferencjach naukowych jako autor prezentowanych prac, współprowadzący i moderator sesji naukowych.


Prowadzi własne badania na tematy związane z sztuczną inteligencją, urologią onkologiczną (m.in. rak prostaty), kamicą moczową i  genetyką.

Jest Przewodniczącym Oddziału Wielkopolskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego i członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego.