Diagnostyka ultrasonograficzna

Komleksowe badania ultrasonograficzne, USG Doppler żył i tętnic

Lek. med. Tomasz Krupecki – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką obrazową, głównie badaniami USG i USG Doppler, tomografią komputerową oraz rezonansem magnetycznym. Posiada również doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej narządu ruchu. Autor prezentacji oraz prac naukowych z zakresu radiologii. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1991r. Posiada drugi stopień specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Od wielu lat związany ze Szpitalem Dziecięcym w Poznaniu przy ul. Krysiewicza i z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

W swojej praktyce lekarskiej specjalizuję się w wykonywaniu szerokiej diagnostyki USG ( w tym badania doppler) osób dorosłych i dzieci. Dodatkowo od kilku już lat szczególnie zajmuje się badaniem narządu ruchu pacjentów w każdym wieku. 19-letni staż współpracy ze Szpitalem Dziecięcym, jest bardzo pomocny w wykonywaniu wszystkich niełatwych badań USG u  dzieci. Członek towarzystw naukowych.

USG Doppler żył i tętnic

Prof. UM dr hab. med. Marcin Gabriel jest profesorem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Odbył liczne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. W jednym z nich (Klinika Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii) obronił pracę doktorską.

Od wielu lat jest kierownikiem naukowym i wykładowcą Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej, szkoląc nowe pokolenia dopplersonografistów. Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce dopplerowskiej naczyń (tętnice szyjne, kręgowe i wewnątrzczaszkowe, tętnice i żyły kończyn górnych i dolnych, tętnice krezkowe, tętnice nerkowe, żyła wrotna). Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym szeroko pojętej patologii naczyniowej. Wykonuje również plastyki i  stentowanie naczyń obwodowych. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce zajmuje się leczeniem obrzęków limfatycznych.

 

USG Piersi

Lek med. Andrzej Pietrzak jest od 1994 r  kierownikiem Pracowni Radiologicznej w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Łąkowej. Posiada specjalizację II stopnia z radiologii.

W codziennej praktyce zajmuje się ultrasonografią i mammografią diagnostyczną oraz ultrasonografią i mammografią w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Jest specjalistą w radiologii onkologicznej.

Jest cenionym specjalistą w obrazowej diagnostyce onkologicznej.

USG narządu ruchu

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1991r. Posiada drugi stopień specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Od wielu lat związany ze Szpitalem Dziecięcym w Poznaniu przy ul. Krysiewicza i z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

W swojej praktyce lekarskiej specjalizuję się w wykonywaniu szerokiej diagnostyki USG ( w tym badania doppler) osób dorosłych i dzieci. Dodatkowo od kilku już lat szczególnie zajmuje się badaniem narządu ruchu pacjentów w każdym wieku. 19-letni staż współpracy ze Szpitalem Dziecięcym, jest bardzo pomocny w wykonywaniu wszystkich niełatwych badań USG u  dzieci. Członek towarzystw naukowych.

    Lek. med. Tomasz Krupecki – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką obrazową, głównie badaniami USG i USG Doppler, tomografią komputerową oraz rezonansem magnetycznym. Posiada również doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej narządu ruchu.

    Autor prezentacji oraz prac naukowych z zakresu radiologii. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

USG echokardiograficzne

kardiolog Poznań

Dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj pracuje w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Ergometrii oraz zastępcą ordynatora w oddziale G Kliniki.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Jest członkiem zarządu Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK. Osiągnięcia naukowe dr hab. med. Ewy Straburzyńskiej-Migaj obejmują ponad 200 publikacji. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii. W praktyce klinicznej specjalizuje się w leczeniu wszystkich chorób serca i  nadciśnienia tętniczego oraz w diagnostyce echokardiograficznej i ergometrycznej.

Prof.  dr  hab.  n.  med.  Olga  Trojnarska  jest  zatrudniona  na  stanowisku  profesora  I  Kliniki  Kardiologii  UM   w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Echokardiografii w macierzystej klinice.

Specjalizuje się głównie w problematyce wad serca, w tym również w wadach wrodzonych u ludzi dorosłych. Prowadzi jedyną w zachodniej Polsce poradnię leczącą tych pacjentów. Kwalifikuje i uczestniczy w zabiegach nieinwazyjnych   leczenia   wad   strukturalnych   serca.   Ma   duże   doświadczenie   w  prowadzeniu  ciężarnych z chorobami serca. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych.

 
 

kardiolog Poznań

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kliniką Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z chirurgii chorób wewnętrznych, hipertensjologii i kardiologii. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorka ponad 120 prac naukowych.

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz kardiologii, a także w diagnostyce echokardiograficznej posiadając certyfikat Polskiego Towarzystwa Echokardiografii.

kardiolog Poznań

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2004 roku. Obronił doktorat z zakresu nadciśnienia tętniczego. Na co dzień pracuje w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z  chorób wewnętrznych. Autor i współautor prac i prezentacji naukowych z dziedziny nadciśnienia tętniczego, Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odbył staże zagraniczne (Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oyenhausen, Niemcy).

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w szczególności związanego ze zwężeniem tętnic nerkowych oraz opornego na leczenie, chorób wewnętrznych oraz diagnostyce ultrasonograficznej. Wykonuje testy wysiłkowe ekg, badania dopplerowskie tętnic nerkowych oraz szyjnych.

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!