Diagnostyka ultrasonograficzna

Komleksowe badania ultrasonograficzne, USG Doppler żył i tętnic

Lek med. Jerzy Kulesza jest zastępcą kierownika Zakładu Radiologii Klinicznej,  Szpitala Klinicznego nr 1 w Poznaniu.

Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej, w szczególności w  badaniach USG i USG Doppler oraz tomografii komputerowej.  

Zajmuje się również szeroko rozumianą diagnostyką naczyniową oraz radiologią interwencyjną.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu diagnostyki obrazowej oraz radiologii zabiegowej.

Lek. med. Tomasz Krupecki – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką obrazową, głównie badaniami USG i USG Doppler, tomografią komputerową oraz rezonansem magnetycznym. Posiada również doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej narządu ruchu. Autor prezentacji oraz prac naukowych z zakresu radiologii. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1991r. Posiada drugi stopień specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Od wielu lat związany ze Szpitalem Dziecięcym w Poznaniu przy ul. Krysiewicza i z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

W swojej praktyce lekarskiej specjalizuję się w wykonywaniu szerokiej diagnostyki USG ( w tym badania doppler) osób dorosłych i dzieci. Dodatkowo od kilku już lat szczególnie zajmuje się badaniem narządu ruchu pacjentów w każdym wieku. 19-letni staż współpracy ze Szpitalem Dziecięcym, jest bardzo pomocny w wykonywaniu wszystkich niełatwych badań USG u  dzieci. Członek towarzystw naukowych.

USG Doppler żył i tętnic

Prof. UM dr hab. med. Marcin Gabriel jest profesorem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Odbył liczne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. W jednym z nich (Klinika Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii) obronił pracę doktorską.

Od wielu lat jest kierownikiem naukowym i wykładowcą Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej, szkoląc nowe pokolenia dopplersonografistów. Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce dopplerowskiej naczyń (tętnice szyjne, kręgowe i wewnątrzczaszkowe, tętnice i żyły kończyn górnych i dolnych, tętnice krezkowe, tętnice nerkowe, żyła wrotna). Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym szeroko pojętej patologii naczyniowej. Wykonuje również plastyki i  stentowanie naczyń obwodowych. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce zajmuje się leczeniem obrzęków limfatycznych.

 

USG Piersi

Lek med. Andrzej Pietrzak jest od 1994 r  kierownikiem Pracowni Radiologicznej w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Łąkowej. Posiada specjalizację II stopnia z radiologii.

W codziennej praktyce zajmuje się ultrasonografią i mammografią diagnostyczną oraz ultrasonografią i mammografią w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Jest specjalistą w radiologii onkologicznej.

Jest cenionym specjalistą w obrazowej diagnostyce onkologicznej.

USG narządu ruchu

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1991r. Posiada drugi stopień specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej. Od wielu lat związany ze Szpitalem Dziecięcym w Poznaniu przy ul. Krysiewicza i z Zakładem Diagnostyki Obrazowej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.

W swojej praktyce lekarskiej specjalizuję się w wykonywaniu szerokiej diagnostyki USG ( w tym badania doppler) osób dorosłych i dzieci. Dodatkowo od kilku już lat szczególnie zajmuje się badaniem narządu ruchu pacjentów w każdym wieku. 19-letni staż współpracy ze Szpitalem Dziecięcym, jest bardzo pomocny w wykonywaniu wszystkich niełatwych badań USG u  dzieci. Członek towarzystw naukowych.

    Lek. med. Tomasz Krupecki – absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pracuje w Zakładzie Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką obrazową, głównie badaniami USG i USG Doppler, tomografią komputerową oraz rezonansem magnetycznym. Posiada również doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej narządu ruchu.

    Autor prezentacji oraz prac naukowych z zakresu radiologii. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

USG echokardiograficzne

kardiolog Poznań

Dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj pracuje w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Ergometrii oraz zastępcą ordynatora w oddziale G Kliniki.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Jest członkiem zarządu Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK. Osiągnięcia naukowe dr hab. med. Ewy Straburzyńskiej-Migaj obejmują ponad 200 publikacji. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii. W praktyce klinicznej specjalizuje się w leczeniu wszystkich chorób serca i  nadciśnienia tętniczego oraz w diagnostyce echokardiograficznej i ergometrycznej.

Prof.  dr  hab.  n.  med.  Olga  Trojnarska  jest  zatrudniona  na  stanowisku  profesora  I  Kliniki  Kardiologii  UM   w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Echokardiografii w macierzystej klinice.

Specjalizuje się głównie w problematyce wad serca, w tym również w wadach wrodzonych u ludzi dorosłych. Prowadzi jedyną w zachodniej Polsce poradnię leczącą tych pacjentów. Kwalifikuje i uczestniczy w zabiegach nieinwazyjnych   leczenia   wad   strukturalnych   serca.   Ma   duże   doświadczenie   w  prowadzeniu  ciężarnych z chorobami serca. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych.

 
 

kardiolog Poznań

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kliniką Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z chirurgii chorób wewnętrznych, hipertensjologii i kardiologii. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorka ponad 120 prac naukowych.

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz kardiologii, a także w diagnostyce echokardiograficznej posiadając certyfikat Polskiego Towarzystwa Echokardiografii.

kardiolog Poznań

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2004 roku. Obronił doktorat z zakresu nadciśnienia tętniczego. Na co dzień pracuje w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z  chorób wewnętrznych. Autor i współautor prac i prezentacji naukowych z dziedziny nadciśnienia tętniczego, Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odbył staże zagraniczne (Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oyenhausen, Niemcy).

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w szczególności związanego ze zwężeniem tętnic nerkowych oraz opornego na leczenie, chorób wewnętrznych oraz diagnostyce ultrasonograficznej. Wykonuje testy wysiłkowe ekg, badania dopplerowskie tętnic nerkowych oraz szyjnych.

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!