Diagnostyka obrazowa i radiologia zabiegowa

Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor habilitowany medycyny. Pracuje w Katedrze Radiologii oraz Klinice Neurochirurgii i  Neurotraumatologii.

Profesor Robert Juszkat jest kierownikiem Pracowni Radiologii Zabiegowej  w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Poznaniu oraz kierownikiem Pracowni Angio Euromedic. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe. Osiągnięcia naukowe profesora Roberta Juszkata obejmują ponad 300 publikacji. Profesor zajmuje się przede wszystkim endowaskularnym leczeniem schorzeń naczyniowych, wad rozwojowych i  nowotworów układu naczyniowego.

Jest cenionym specjalistą w przeznaczyniowym leczeniu tętniaków naczyń mózgowych, zmian miażdżycowych naczyń krwionośnych oraz wewnątrznaczyniowym leczeniu tętniaków aorty piersiowej i  brzusznej.

Dr n. med. Jerzy Kulesza jest zastępcą kierownika Zakładu Radiologii Klinicznej,  Szpitala Klinicznego nr 1 w Poznaniu. 

Specjalizuje się w diagnostyce obrazowej, w szczególności w  badaniach USG i USG Doppler oraz tomografii komputerowej. Zajmuje się również szeroko rozumianą diagnostyką naczyniową oraz radiologią interwencyjną.

Dr Kulesza jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe.

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu diagnostyki obrazowej oraz radiologii zabiegowej.

Dr n. med. Katarzyna Stanisławskajest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2018 rok uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa. Pracuje w Szpitalach Klinicznych w Poznaniu. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

W codziennej praktyce dr Staisławska zajmuje się przede wszystkim diagnostyką obrazową i leczeniem wewnątrznaczyniowym chorób naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyń mózgowych. Wykonuje zabiegi embolizacji tętniaków i naczyniaków wewnątrzczaszkowych oraz zajmuje się wewnątrznaczyniowym leczeniem udarów niedokrwiennych mózgu.

Jest autorką i współautorką prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Katarzyna Stanisławska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz towarzystw europejskich i światowych z zakresu radiologii ogólnej i radiologii interwencyjnej.

 

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!