Kardiologia

Dr hab.  n.  med.  Marek Grygier jest Kierownikiem Pracowni Hemodynamiki Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu jak również pracownikiem naukowym I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest także Prezesem Elektem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a także członkiem licznych towarzystw naukowych w tym European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions.
 
Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1994 roku a następnie na nim uzyskał doktorat oraz habilitację. Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Odbył liczne staże kliniczne w polskich i zagranicznych ośrodkach kardiologicznych. Doc. Grygier jest autorem blisko 150 prac naukowych. Prezentował także ponad 250 prac w trakcie licznych kongresów kardiologicznych krajowych i zagranicznych.
 
Poza leczeniem całego spektrum chorób kardiologicznych specjalizuje się głównie w problematyce interwencyjnego leczenia wad strukturalnych serca. Kwalifikuje a także przeprowadza m.in. zabiegi przezcewnikowei implantacji zastawki aortalnej (TAVI), leczenia niedomykalności mitralnej (MitraClip), zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC), PFO, ASD, VSD i wiele innych. Ma także duże doświadczenie w inwazyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca.

B Krasinska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kliniką Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z chirurgii chorób wewnętrznych, hipertensjologii i kardiologii. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorka ponad 120 prac naukowych.

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz kardiologii, a także w diagnostyce echokardiograficznej posiadając certyfikat Polskiego Towarzystwa Echokardiografii.

Prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj pracuje w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Ergometrii oraz zastępcą ordynatora w oddziale G Kliniki.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Jest członkiem zarządu Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK. Osiągnięcia naukowe prof. dr hab. n. med. Ewy Straburzyńskiej-Migaj obejmują ponad 200 publikacji. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii. W praktyce klinicznej specjalizuje się w leczeniu wszystkich chorób serca i  nadciśnienia tętniczego oraz w diagnostyce echokardiograficznej i ergometrycznej.

prof. Olga Trojnarska
    Prof. Olga Trojnarska to doświadczony kardiolog,  specjalizuje się głównie w problematyce wad serca, w tym również w wadach wrodzonych u ludzi dorosłych. Prowadzi jedyną w zachodniej Polsce poradnię leczącą tych pacjentów. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu ciężarnych z chorobami serca. Należy do grona polskich ekspertów Polskiego Towarzystwa w dziedzinie echokardiografii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jak i European Society
of Cardiology.
 
   Jest kierownikiem Pracowni Echokardiografii I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu. Jej działalność naukową stanowi kilkanaście rozdziałów w podręcznikach kardiologii, ponad 200 prezentacji na polskich i międzynarodowych kongresach naukowych, opublikowała ponad 300 prac w renomowanych czasopismach naukowych.
 
 

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2004 roku. Obronił doktorat z zakresu nadciśnienia tętniczego. Na co dzień pracuje w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z  chorób wewnętrznych. Autor i współautor prac i prezentacji naukowych z dziedziny nadciśnienia tętniczego, Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odbył staże zagraniczne (Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oyenhausen, Niemcy).

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w szczególności związanego ze zwężeniem tętnic nerkowych oraz opornego na leczenie, chorób wewnętrznych oraz diagnostyce ultrasonograficznej. Wykonuje testy wysiłkowe ekg, badania dopplerowskie tętnic nerkowych oraz szyjnych.

   

       

  Prof. Maciej Lesiak specjalista kardiolog, profesor zwyczajny, specjalizujący się w kardiologii interwencyjnej, kierownik Katedry Kardiologii i I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wtedy Akademia Medyczna), studia ukończył z wyróżnieniem w roku 1987.

  W latach 1996 – 2017 kierował Pracownią Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii. Wieloletni członek zarządu, a w latach 2009 – 2011 przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Nauczyciel wielu kardiologów interwencyjnych w Polsce i za granicą. Wykładowca i operator w większości polskich i europejskich konferencji w dziedzinie kardiologii interwencyjnej, między innymi WCCI, NFIC, EuroPCR.   

  Autor lub współautor ponad 300 artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Redaktor (co-editor) najwyżej cytowanego pisma kardiologicznego w Polsce – Kardiologia Polska.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (fellow of ESC), a także prestiżowych europejskich towarzystw naukowych: European Bifurcation Club, Euro CTO Club, Euro4C.
Od roku 2022 przewodniczący komisji poprawy jakości (Quality Improvement Committee) Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI).

kardiolog

  Dr n. med. Miłosz Dziarmaga, specjalista kardiolog. Kierownik Pracowni Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Przybyszewskiego w Poznaniu.

  Pracuje na Oddziale Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych. W 2011r. ukończył Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w 2019r. obronił doktorat. Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu inwazyjnym choroby niedokrwiennej serca, w tym ocenie mikrokrążenia wieńcowego, rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych(CTO) oraz poszerzaniu zwężeń w zwapniałych tętnicach wieńcowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i urządzeń. Zajmuje się również szkoleniem kardiologów inwazyjnych. Pełni funkcję głównego badacza w badaniach klinicznych i projektach badawczych z zakresu kardiologii inwazyjnej.
   Jest autorem i współautorem prac naukowych. Odbył liczne staże zagraniczne w najlepszych ośrodkach kardiologii inwazyjnej w Europie

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!