Badanie echokardiograficzne (ECHO serca)

Badanie echokardiograficzne (ECHO serca)

Echokardiografia – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawisk odbicia wiązki ultradźwięków od struktur serca i dużych naczyń. Obecnie jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce chorób serca, ponieważ pozwala ocenić nie tylko jego strukturę anatomiczną, lecz także czynność mięśnia i zastawek serca. Bezbolesne, bezpieczne badanie wykonywane przez ścianę klatki piersiowej, umożliwiające obrazowanie serca w różnych projekcjach i technikach. Najczęściej wykonywane jest badanie tzw. dwuwymiarowe – 2D (umożliwia pomiary powierzchni i objętości, ocenę kurczliwości mięśnia serca) i dopplerowskie (pozwala ocenić przepływy krwi w obrębie serca).

Jest to badanie, które można wykonać u każdej osoby bez specjalnego przygotowania. U większości badanych obrazy uzyskiwane po przyłożeniu głowicy badającej do klatki piersiowej pozwalają na dokładną ocenę serca. U nielicznych badanych obrazy ze ściany klatki piersiowej są mało czytelne i można rozważyć wtedy wykonanie badania przezprzełykowego.

W naszych gabinetach wykonujemy badanie ECHO przez klatkę piersiową techniką jedno- i dwuwymiarową oraz metodą Dopplera, w tym kolorowego.

Diagnostyka echokardiograficzna pozwala m.in.:

 • ocenić wymiary i strukturę serca
 • wykryć wadę serca i ocenić stopień jej zaawansowania
 • ocenić czynność skurczową lewej komory serca (obszary blizny pozawałowej, uogólnione zaburzenia kurczliwości)
 • uwidocznić skrzepliny w obrębie serca
 • ocenić czynność rozkurczową lewej komory serca
 • ocenić czynność prawej komory serca

 

Wskazaniami do wykonywania badania echo serca są bardzo szerokie i właściwie każdy chory z chorobą sercowo-naczyniową powinien mieć wykonane to badanie. Szczególnie jeżeli ma rozpoznaną:

 • chorobę wieńcową
 • przebyty zawał serca
 • wadę serca
 • niewydolność serca
 • długotrwałe nadciśnienie tętnicze
 • staw po wszczepieniu sztucznych zastawek
 • wszczepienie protezy aorty

 

U niektórych chorych badanie należy powtarzać w celu oceny progresji choroby i ewentualnej kwalifikacji do leczenia operacyjnego. Jest to badanie nieinwazyjne, nieszkodliwe dla zdrowia i może być powtarzane wielokrotnie, nawet w krótkich odstępach czasu.