tomografia komputerowa, badania angio kt

   Zespół Kliniki ProfMedica pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Roberta Juszkata składa się z lekarzy radiologów, techników elektroradiologii oraz pielęgniarek.


   Nasi lekarze ciągle zdobywają wiedze i doświadczenie podczas różnych szkoleń i konferencji oraz na stażach w różnych ośrodkach w kraju i zagranicą. Poza tym wykonują, opisują i konsultują setki badań diagnostycznych rocznie. Nad jakością opisów czuwa doświadczona kadra naukowa, na której czele stoi: prof. dr hab. n. med. Robert Juszkat. 


  Profmedica wyposażona jest w doskonałej jakości 64 rzędowy tomograf komputerowy firmy GE, który umożliwia uzyskiwanie najlepszej jakości obrazów przy jednoczesnej minimalizacji dawki promieniowania i skróceniu czasu badania.
1. wykonywanie badań angio KT (także badań przestrzennych, np. wirtualnej koronarografii) z wyjątkową dokładnością oraz szybkością przy zastosowaniu minimalnych dawek promieniowania
2. redukuje dawki promieniowania podawane Pacjentowi, dzięki czemu możliwe jest wyeliminowanie bezpośredniego naświetlania obszarów ciała, które nie podlegają obrazowaniu

3. wykonywanie dynamicznych badań naczyniowych oraz perfuzyjnych badań całych narządów (np. wykonanie koronarografii serca niezależnie od rytmu serca)