Holter ciśnieniowy (ABPM)

Holter ciśnieniowy (ABPM)

Holter ciśnieniowy (ABPM – ambulatory blood pressure monitoring), czyli całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego. Aparat składa się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora.

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego należy stosować w szczególności, gdy:

  • w trakcie tej samej wizyty lub różnych wizyt notuje się istotną różnicę wartości ciśnienia tętniczego mierzonych w gabinecie;
  • w pomiarach gabinetowych wartości ciśnienia tętniczego są wysokie u osób cechujących się niskim całkowitym ryzykiem sercowo-naczyniowym;
  • istnieje znaczna różnica między wartościami ciśnienia tętniczego mierzonymi w gabinecie i w domu;
  • podejrzewa się oporność na leczenie farmakologiczne;
  • podejrzewa się epizody spadku ciśnienia, zwłaszcza u osób starszych i chorych na cukrzycę;
  • u kobiet ciężarnych obserwuje się podwyższone wartości ciśnienia tętniczego w pomiarach gabinetowych i podejrzewa się stan przedrzucawkowy (wytyczne ESH 2007).

 

Holter ciśnieniowy jest badaniem zapewniającym optymalny wybór terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków.