Chirurgia ogólna i naczyniowa

Fryderyk Pukacki

Prof. Fryderyk Pukacki to specjalista w chirurgii naczyniowej. Profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, doktor habilitowany nauk medycznych. Od prawie trzydziestu lat związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń II Katedry Chirurgii. W 1981 roku uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, a w  2003 roku specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Tytuł doktora nauk medycznych profesor Fryderyk Pukacki zdobył w 1984 roku, broniąc na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w  Poznaniu pracę zatytułowaną “Przyczyny, przebieg i  wyniki leczenia ostrego nieurazowego niedokrwienia kończyn górnych”. W  2004 roku na tej samej uczelni obronił rozprawę habilitacyjną “Wpływ krioprezerwacji na właściwości ściany tętniczej oraz przydatność kliniczna allograftów mrożonych w  leczeniu chorych z  zakażeniem protez naczyniowych”. Profesor Fryderyk Pukacki jest autorem wielu prac z  dziedziny chirurgii ogólnej i  naczyniowej.

Prof. Zbigniew Krasiński to specjalista w chirurgii naczyniowej. Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1993 roku. Obecnie profesor i prodziekan ds. Nauki i Stopni Naukowych Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Jest Kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń . Posiada specjalizację z chirurgii ogónej oraz chirurgii naczyniowej. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Towarzystwa Flebologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Autor ponad 250 prac naukowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych) oraz chirurgii układu żylnego. Jest na terenie Polski pionierem chirurgii z użyciem lasera w ablacji żyły odpiszczelowej. Wykonuje również obliteracje żylaków i pajączków naczyniowych.

Profesor Krasiński jest także konsultantem wielu stacji dializ na terenie Wielkopolski, wykonując dużą liczbę przetok do dializy pozaustrojowej. W zakresie zainteresowań terapeutycznych profesora jest także endowaskularne leczenie schorzeń naczyniowych.

Prof. UM dr hab. med. Marcin Gabriel jest profesorem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z dziedziny chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej. Odbył liczne staże naukowe w ośrodkach zagranicznych. W jednym z nich (Klinika Chirurgii Ogólnej i Torakochirurgii Uniwersytetu im. Christiana Albrechta w Kilonii) obronił pracę doktorską.

Od wielu lat jest kierownikiem naukowym i wykładowcą Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej, szkoląc nowe pokolenia dopplersonografistów. Specjalizuje się szczególnie w diagnostyce dopplerowskiej naczyń (tętnice szyjne, kręgowe i wewnątrzczaszkowe, tętnice i żyły kończyn górnych i dolnych, tętnice krezkowe, tętnice nerkowe, żyła wrotna). Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem zachowawczym oraz operacyjnym szeroko pojętej patologii naczyniowej. Wykonuje również plastyki i  stentowanie naczyń obwodowych. Jako jeden z nielicznych lekarzy w Polsce zajmuje się leczeniem obrzęków limfatycznych.

156922602815d887d2c183d3732628442

Prof. Łukasz Dzieciuchowicz ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1994 roku. Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej.

Prof. Łukasz Dzieciuchowicz jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych oraz Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Języka Hiszpańskiego. Autor ponad 150 prac i doniesień naukowych. Specjalizuje się w szeroko rozumianej chirurgii tętnic (tętniaki aorty, miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych, zwężenia tętnic szyjnych, zespoły uciskowe górnego otworu klatki piersiowej) oraz chirurgii układu żylnego. Odbył liczne staże i szkolenia w renomowanych ośrodkach chirurgii naczyń i flebologii w Stanach Zjednoczonych i  Francji. W latach 2007-2009 pracował w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Nawary, jednym z  wiodących ośrodków uniwersyteckich w  Hiszpanii, gdzie opanował najnowsze techniki wewnątrznaczyniowego (endowaskularnego) leczenia chorób naczyń, zarówno tętnic jak i  żył. Jest na terenie Polski pionierem chirurgii z  użyciem lasera w  leczeniu żylaków kończyn dolnych. Wykonuje również opartą na nowoczesnych zasadach skleroterapię żylaków, pajączków naczyniowych i  malformacji żylnych a   także ultrasonografię układu żylnego kończyn dolnych. Zajmuje się również wykonywaniem dostępów naczyniowych do hemodializ.

Dr Maciej Słowiński ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1995 roku. Od 1996 roku związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń. W 2004 roku uzyskał tytuł specjalisty II stopnia z chirurgii ogólnej. Specjalizację z chirurgii naczyń ukończył z wynikiem pozytywnym w 2007 roku. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Doktor Maciej Słowiński jest autorem prezentacji oraz prac naukowych z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

 

           

  Dr n med. Jacek Kamiński od wielu lat pracuje jako starszy asystent na Oddziale Chirurgii Naczyń w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Autor rozprawy doktorskiej w 2007 roku zatytułowanej „Oznaczanie stężeń cytokin prozapalnych oraz zmian ilościowych i jakościowych białek ostrej fazy u chorych z tętniakiem aorty brzusznej”.

Doktor Jacek Kamiński jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Specjalizacje posiadane :
– chirurgia ogólna
– chirurgia naczyniowa

Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu naczyniowego, min.:
– schorzenia układu tętniczego i żylnego
– tętniaki aorty brzusznej
– miażdżycowe niedokrwienie kończyn dolnych
– powikłania cukrzycy w układzie naczyniowym
– leczenie ran przewlekłych
– zmiany naczyniowe w przebiegu innych chorób.

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!