Ginekologa i położnictwo, onkologia ginekologiczna

Specjalista ginekolog-położnik, specjalista ginekolog-onkolog. Absolwent Uniwerysetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z roku 1992, Specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w ginekologii onkologicznej.

Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 1992 roku pracuje w Klinice Onkologii Szpitala  Klinicznym Przemienia Pańskiego w Poznaniu (kiedyś ul. Łąkowa 1/2 – obecnie  Szamarzewskiego 82/84), gdzie pełni funkcję lekarza kierującego Oddziałem Ginekologii Onkologicznej. Jest również kierownikiem Bloku Operacyjnego Kliniki Onkologii. Odbył liczne krajowe i  zagraniczne szkolenia z zakresu ginekologii onkologicznej oraz technik  operacyjnych.

Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG,  PTGO, ESGO), autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych oraz  rozdziałów w podręcznikach. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych z  ginekologii onkologicznej. Uczestnik i wykładowca na licznych sympozjach i  konferencjach naukowych poświęconych problematyce ginekologii onkologicznej.  Szczególne zainteresowania dotyczą leczenia nowotworów ginekologicznych –  szczególnie raka jajnika, chemioterapii dootrzewnowej, nadzoru nad  nosicielami genu BRCA1, technik laparoskopowych.

     

      Mardas ginekolog 

   Specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa (2016) oraz ginekologii onkologicznej (2019). Od
początku kariery związany zawodowo z Oddziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego
Heliodora Święcickiego (wcześniej Przemienienia Pańskiego) UM w Poznaniu.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 2011r, a stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk medycznych w 2017. Uczestnik wielu szkoleń, staży i kursów w Polsce i za
granicą. Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.


   Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych narządów rodnych kobiety
(rak jajnika, rak endometrium, rak szyjki macicy, rak sromu). Specjalizuje się w leczeniu operacyjnym
technikami małoinwazyjnymi (laparoskopia, histeroskopia). Poza chorobami nowotworowymi
zajmuje się także diagnostyką i leczeniem innych chorób kobiecych w tym : endometrioza (leczenie
zachowawcze i operacyjne), torbiel jajnika, mięśniak macicy, nieprawidłowe krwawienia maciczne.


Kwalifikacje do leczenia operacyjnego:
– rak jajnika
– rak endometrium – laparoskopia, laparotomia
– rak szyjki macicy
– rak sromu
– torbiel / guz jajnika – laparoskopia, laparotomia
– mięśniak macicy – laparoskopia, laparotomia


Kwalifikacje do chemioterapii:
– rak jajnika
– rak endometrium
– rak szyjki macicy
– rak sromu

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!