Ginekologa i położnictwo, onkologia ginekologiczna

Specjalista ginekolog-położnik, specjalista ginekolog-onkolog. Absolwent Uniwerysetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z roku 1992, Specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w ginekologii onkologicznej.

Posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych. Od 1992 roku pracuje w Klinice Onkologii Szpitala  Klinicznym Przemienia Pańskiego w Poznaniu (kiedyś ul. Łąkowa 1/2 – obecnie  Szamarzewskiego 82/84), gdzie pełni funkcję lekarza kierującego Oddziałem Ginekologii Onkologicznej. Jest również kierownikiem Bloku Operacyjnego Kliniki Onkologii. Odbył liczne krajowe i  zagraniczne szkolenia z zakresu ginekologii onkologicznej oraz technik  operacyjnych.

Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG,  PTGO, ESGO), autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych oraz  rozdziałów w podręcznikach. Wykładowca na kursach specjalizacyjnych z  ginekologii onkologicznej. Uczestnik i wykładowca na licznych sympozjach i  konferencjach naukowych poświęconych problematyce ginekologii onkologicznej.  Szczególne zainteresowania dotyczą leczenia nowotworów ginekologicznych –  szczególnie raka jajnika, chemioterapii dootrzewnowej, nadzoru nad  nosicielami genu BRCA1, technik laparoskopowych.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje jako asystent w Klinice Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie w 2016 roku obroniłą pracę doktorską. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE). Autorka publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych.  Uczestniczy aktywnie w kursach specjalistycznych i konferencjach naukowych poświęconych problematyce ginekologii, położnictwa i endokrynologii. 

Do głównych zainteresowań należą endokrynologia, diagnostyka i leczenie niepłodności, leczenie endoskopowe w ginekologii oraz fizjologia ciąży.