Onkologia i chemioterapia nowotworów

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau Profesor, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu. Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej oraz  chemioterapii nowotworów.

Zainteresowania oraz wieloletnie doświadczenie naukowe i kliniczne profesora Rodryga Ramlau koncentrują się  głównie na nowych metodach terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, drobnokomórkowego raka płuca, złośliwego międzybłoniaka opłucnej , grasiczaka oraz terapiach ukierunkowanych molekularnie. Zajmuje  się  również  leczeniem  chorych  na  raka  piersi,  nowotwory  przewodu  pokarmowego  oraz  układu moczowo-płciowego. W ramach Polskiej Grupy Ekspertów w dziedzinie onkologii, od kilku lat bierze czynny udział w opracowywaniu standardów leczenia onkologicznego.

W latach 1995 – 2014 ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, obecnie kieruje Oddziałem Chemioterapii Kliniki Onkologii w Poznaniu.

Autor i współautor ponad 240 prac naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Oddział w Poznaniu, członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.

 

Piotr Milecki

 

  Jego szczególne zainteresowanie zostało ukierunkowane na leczenie chorych na raka stercza. W autorskim prospektywnym badaniu klinicznym, dokonał porównania wyników leczenia dla samodzielnej hormonoterapii do hormonoterapii skojarzonej z radioterapią konformalną. Drugim wiodącym tematem badawczym była ocena roli wczesnej pooperacyjnej radioterapii u chorych z rakiem stercza obarczonych zwiększonym ryzykiem niepowodzenia po leczeniu operacyjnym. Wyniki obu badań potwierdziły istotny zysk terapeutyczny wynikający z zastosowana radioterapii w raku stercza.

   W 2008 r. została mu powierzona funkcja ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej I, a w 2011 roku dodatkowo Kierownika Zakładu Radioterapii I w Wielkopolskim Centrum Onkologii, które pełni do chwili obecnej. Od 2010 roku został powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego na stanowisko konsultanta ds. radioterapii onkologicznej dla województwa wielkopolskiego.
W 2014 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
  Od 2012 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie pracuje do chwili obecnej.
   Jest członkiem licznych towarzystw naukowych w kraju i zagranicą

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!