Onkologia i chemioterapia nowotworów

Prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau Profesor, Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu. Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej oraz  chemioterapii nowotworów.

Zainteresowania oraz wieloletnie doświadczenie naukowe i kliniczne profesora Rodryga Ramlau koncentrują się  głównie na nowych metodach terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, drobnokomórkowego raka płuca, złośliwego międzybłoniaka opłucnej , grasiczaka oraz terapiach ukierunkowanych molekularnie. Zajmuje  się  również  leczeniem  chorych  na  raka  piersi,  nowotwory  przewodu  pokarmowego  oraz  układu moczowo-płciowego. W ramach Polskiej Grupy Ekspertów w dziedzinie onkologii, od kilku lat bierze czynny udział w opracowywaniu standardów leczenia onkologicznego.

W latach 1995 – 2014 ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, obecnie kieruje Oddziałem Chemioterapii Kliniki Onkologii w Poznaniu.

Autor i współautor ponad 240 prac naukowych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych. Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Oddział w Poznaniu, członek wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!