Neurologia

Kierownik Zakładu Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest także profesorem Polskiej Akademii Nauk. Od wielu lat specjalizuje się w leczeniu chorób układu nerwowego o  podłożu immunologicznym oraz innych schorzeń neurologicznych takich jak: stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, miastenia, padaczka, polineuropatia, choroba Alzheimera. Poza tym zajmuje się leczeniem zespołów bólowych i zawrotów głowy.

Prof. dr hab. Jacek Losy jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Stypendysta prestiżowego stypendium im. Jacqueline du Pre, pracował w USA w Institute for Basic Research In Developmental Disabilities w Nowym Jorku oraz Instytucie Karolinska w Sztokholmie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i wieloletni przewodniczący Rady Medycznej tej organizacji. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym Międzynarodowego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (członek Medical & Scientific Board), Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (Przewodniczący Sekcji SM) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Neuroimmunologicznego.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalista neurolog w Klinice Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Podpoddziałem Leczenia Udarów w Poznaniu. Ponadto, w ramach poradni przyszpitalnej zajmuje się kwalifikacją oraz prowadzeniem pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w ramach NFZ. W praktyce lekarskiej specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu nerwowego, szczególnie o podłożu demielinizacyjnym (SM) oraz naczyniowym (udary mózgu). Autorka i współautorka prezentacji oraz prac naukowych, głównie dotyczących stwardnienia rozsianego oraz chorób naczyniowych mózgu. Odbyła staże zagraniczne (Uniwersytet Boloński oraz Uniwersytet Baskent Ankara). Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Specjalista neurolog, adiunkt w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie kieruje pracą na oddziale M IV.

W praktyce lekarskiej specjalizuje się w leczeniu schorzeń układu nerwowego, szczególnie neurozwyrodnieniowych, w tym choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, a  także chorób naczyniowych, padaczki, stwardnienia rozsianego, polineuropatii czy uszkodzeń korzeniowych w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Autorka i współautorka wielu prac naukowych, głównie dotyczących schorzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego.

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN.

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!