szczepienia

 

adres:
ul. Kutrzeby 16 G/116
61-719 Poznań
Czynne: 10:00 - 20:00
email: 
info@profmedica.pl
telefon/fax:
+48 61 852-66-66
telefon kom.:
+48 661 43-43-43
ProfMedica Kardiologia
grygier
Dr hab. n. med.

Marek Grygier

 

Dr hab.  n.  med.  Marek Grygier jest Kierownikiem Pracowni Hemodynamiki Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu jak również pracownikiem naukowym I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest także Prezesem Elektem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego a także członkiem licznych towarzystw naukowych w tym European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions.

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1994 roku a następnie na nim uzyskał doktorat oraz habilitację. Jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Odbył liczne staże kliniczne w polskich i zagranicznych ośrodkach kardiologicznych. Doc. Grygier jest autorem blisko 150 prac naukowych. Prezentował także ponad 250 prac w trakcie licznych kongresów kardiologicznych krajowych i zagranicznych.

Poza leczeniem całego spektrum chorób kardiologicznych specjalizuje się głównie w problematyce interwencyjnego leczenia wad strukturalnych serca. Kwalifikuje a także przeprowadza m.in. zabiegi przezcewnikowei implantacji zastawki aortalnej (TAVI), leczenia niedomykalności mitralnej (MitraClip), zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAAC), PFO, ASD, VSD i wiele innych. Ma także duże doświadczenie w inwazyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca.

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 16:00-19:00

 

 
krasinska_
Prof. UM 

Beata Krasińska

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od początku swojej kariery zawodowej związana z Kliniką Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z chirurgii chorób wewnętrznych, hipertensjologii i kardiologii. Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autorka ponad 120 prac naukowych.

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz kardiologii, a także w diagnostyce echokardiograficznej posiadając certyfikat Polskiego Towarzystwa Echokardiografii.

 

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 11:30-13:30
 
Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. UM dr hab. n.  med.

Ewa Straburzyńska-Migaj

Dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj pracuje w I Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Ergometrii oraz zastępcą ordynatora w oddziale G Kliniki.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). Jest członkiem zarządu Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK. Osiągnięcia naukowe dr hab. med. Ewy Straburzyńskiej-Migaj obejmują ponad 200 publikacji. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii. W praktyce klinicznej specjalizuje się w leczeniu wszystkich chorób serca i  nadciśnienia tętniczego oraz w diagnostyce echokardiograficznej i ergometrycznej.

 

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 15:00-18:00
 
Olga Trojnarska
Prof. dr hab. n. med.

Olga Trojnarska

Prof.  dr  hab.  n.  med.  Olga  Trojnarska  jest  zatrudniona  na  stanowisku  profesora  I  Kliniki  Kardiologii  UM   w Poznaniu. Jest kierownikiem Pracowni Echokardiografii w macierzystej klinice.

Specjalizuje się głównie w problematyce wad serca, w tym również w wadach wrodzonych u ludzi dorosłych. Prowadzi jedyną w zachodniej Polsce poradnię leczącą tych pacjentów. Kwalifikuje i uczestniczy w zabiegach nieinwazyjnych   leczenia   wad   strukturalnych   serca.   Ma   duże   doświadczenie   w  prowadzeniu  ciężarnych z chorobami serca. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych.

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 16:00-20:00
 
Łukasz Stryczyński
Dr n. med.

Łukasz Stryczyński

Ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 2004 roku. Obronił doktorat z zakresu nadciśnienia tętniczego. Na co dzień pracuje w Klinice Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych. Posiada specjalizację z  chorób wewnętrznych. Autor i współautor prac i prezentacji naukowych z dziedziny nadciśnienia tętniczego, Członek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odbył staże zagraniczne (Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oyenhausen, Niemcy).

Specjalizuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w szczególności związanego ze zwężeniem tętnic nerkowych oraz opornego na leczenie, chorób wewnętrznych oraz diagnostyce ultrasonograficznej. Wykonuje testy wysiłkowe ekg, badania dopplerowskie tętnic nerkowych oraz szyjnych.

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • So
 • Ni
Godz: 16:00-18:30