Psychologia

Moja praca obecnie koncentruje się głównie na wsparciu dzieci  chorych onkologicznie i ich rodzin oraz na pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami  psychicznymi przebywającymi w oddziale stacjonarnym zakładu opiekuńczo-leczniczego. Udzielam wsparcia psychologicznego m. in. osobom  znajdującym się w kryzysie psychicznym,  doświadczającym nadmiernego lęku, mającym trudności z regulacją emocji i będących w  żałobie. Pomocą terapeutyczną obejmuję także osoby przeżywające trudności w relacjach interpersonalnych. W swojej pracy  wykorzystuję w szczególności techniki z zakresu  terapii poznawczo-behawioralnej, racjonalnej terapii zachowania oraz posługuję się modelem porozumienia bez przemocy. Wspieram również w nauce technik relaksacyjnych oraz  zwiększaniu  świadomości ciała uwzględniając jego relację z umysłem. Konsultuję także osoby potrzebujące wprowadzenia zmian w zakresie nawyków żywieniowych i prozdrowotnych oraz planujących poddać się operacji z zakresu chirurgii bariatrycznej. Zawodowo realizuję się także jako instruktor jogi, której aspekty  uważam za równie terapeutyczne.

 

WYKSZTAŁCENIE
-Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Poznaniu  –  kierunek psychologia, specjalność kliniczna
-Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych  –  kierunek taniec, specjalizacja kompozycja i techniki taneczne
-Szkolenia i studia podyplomowe:
-Studia podyplomowe na kierunku “Psychodietetyka”
-Studia podyplomowe na kierunku “Psychosomatyka i somatopsychogia”
-Studia podyplomowe na kierunku “Przygotowanie pedagogiczne”
-Szkolenie I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowania  (Centrum Psychoterapii Integralnej)
-Szkolenie nadające uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (Pracowania Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)
-Szkolenie certyfikowane: „Terapia akceptacji i zaangażowania” (Polskie Towarzystwo  Terapii Poznawczej i Behawioralnej)
-Szkolenie „Techniki relaksacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą” (Dolnośląskie Centrum  Psychoterapii)
-Szkolenie „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży” (Dolnośląskie Centrum  Psychoterapii)

 

 

       

   Dr Joanna Mesjasz to psycholog, wykładowca i coach z 30 letnim doświadczeniem. Od 20 lat prowadzi własny gabinet psychologiczny, świadczy usługi w zakresie konsultacji, diagnozy i terapii psychologicznej oraz coachingu.

   Dr Joanna Mesjasz specjalizuje się w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, a także zaburzenia afektywnego dwubiegunowego ChAD. W terapii pracuje głównie w podejściu behawioralno-poznawczym, w diagnozie korzysta z wielu metod w tym projekcyjnych. Zrealizowała ponad 3500 godzin szkoleń i coachingu dla pracowników przedsiębiorstw, urzędów i innych instytucji. Doktor Nauk Humanistycznych w dziedzinie psychologii, wykładowca akademicki – obecnie w Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ciągu 21 lat kariery akademickiej zrealizowała ponad 4000 godzin dydaktycznych na dwunastu uczelniach wyższych, prowadziła badania oraz opublikowała blisko 60 prac naukowych i popularnonaukowych.

DIAGNOZA:

  • Inteligencji
  • Osobowości
  • Zdolności twórczych
  • Kompetencji Osobistych
  • Zaburzeń i dysfunkcji

TERAPIA INDYWIDUALNA

COACHING INDYWIDUALNY

KONSULTACJA DLA DOROSŁYCH ORAZ RODZIN

Chcesz żebyśmy się z Tobą skontaktowali w celu umówienia wizyty?

Zostaw nam swoje dane- oddzwonimy!